Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az evolúció három előkészítő fázisa ,amelyet megtapasztaltok,olyan mint a lótusz fejlődése.Az első szakasz jellemzője a tudatlanság és a sötétség: sűrű iszap alatt feküsztök,zárt gubóként,amelyet a létezés természetéből következően végül felfelé vonz majd a Nap melege.

 

A második szakaszban felfelé küszködtök az érzelmi tapasztalatok zavaros vizein keresztül; a virág mégis elér a Napig,hiszen ez a sorsa,ez a célja.

 

A harmadik fázis meghozza a megvilágosodást - a fény teljes tündöklésével.A lótuszvirág kinyílik,megmutatva tökéletes szépségét mindazoknak,akik elég tudatosak ahhoz,hogy felismerjék Isten feltárulkozását.

 

Ti az ébredők,most értek a felszínre - kibontani készültök szirmaitokat a létezés igaz fényének hatására.Gyönyörűek vagytok,fenséges szívetekben,elszántak,és mi ünnepelünk benneteket.Szándékotok világossága a magban rejlik,minden élet tiszta tudatosságban.Ez az,ami képessé tesz benneteket arra,hogy túljussatok a zavaros vizek sötétségén; létfontosságú erő ez,amely minden életet arra sarkall,hogy törekedjen a fény felé.

 

Kőzet,fa,állat,ember - mindannyian az Isteni Teremtő kristályos tükröződései vagytok.Mindegyikőtökben ott rejlik az isteni szikra,amely elindítja számtalan forma és dimenzió végtelen kibontakozását,ahogy be - és kiléptek a születés és újjászületés alagútjába,s csodálatos utazásotok során bejárjátok a lélek felemelkedésének spirálját.Úttörők vagytok,az új világ előfutárai,egy világé,amelyet együtt fedeztek fel újra és közösen fogtok átalakítani.Ez a végső,újbóli egyesülés,a kibontakozó élet legnagyobb örömünnepe....

 

Az a feladatotok,hogy elérkezzetek a fénybe,majd pedig segítsétek egymást,és így is tesztek,mert az igazságot keresitek.Kinyílóban van a szívetek,éber a tudatotok,és  kíváncsiak vagytok - lelketek fénye sohasem volt még ilyen ragyogó.Ti vagytok az előtűnő,tiszta,fénylő arcok,akik a halhatatlan fényességet keresik,amely felfelé emel benneteket,egyre magasabbra és magasabbra.Mi pedig felismerünk benneteket,Gaia fénymunkásai.Ismerünk benneteket.

 

Sok bejárat létezik,sok ajtó és átjáró.A kulcs nálatok van.Mindig is nálatok volt.Mindössze annyi történt,hogy evolúciós utazásotok során csak ezen a ponton érthettétek meg azt,hogy többé már semmi sem választhat el benneteket a galaxisban élő testvéreitektől.Az illúzió végéhez közeledik: visszakövetelitek csillagörökségeteket,és lassan emlékezni kezdtek arra,kik is vagytok valójában.Lélegzetelállító univerzum várja,hogy felismerjétek - fantasztikus világok,hihetetlen szépséggel és fénnyel; elképedtek majd,amikor végre kiszabadultok az elszigeteltség illúziójából,és csatlakoztok az univerzum többi részéhez.Mi ott leszünk,hogy üdvözöljünk benneteket,amikor beléptek a kapun,és csatlakoztok hozzánk olyan lényekkel együtt,akik képzeletetek legtávolabbi tartományaiból,más galaxisokból és más dimenziókból érkeznek.Vágyunk arra,hogy megölelhessünk benneteket,hogy titkok és korlátok nélkül mutatkozhassunk meg előttetek,mert el sem tudjátok képzelni,milyen nagy távolságot tesztek meg,mire végre beléptek ezen a kapun,és átkerültök a következő dimenzióba.

 

Ám amíg a Pusztaság Napjainak időszakában haladtok,akkor is

hordozzátok a fényt,

hogy az eltévedtek is rátalálhassanak az útra...

soha ne kételkedjetek erőtökben;

ne térjetek le az útról;

és ne feledjétek:

ti vagyok

Gaia

egyre felemelkedő rezgése...

/ a "hatodik dimenzióból" érkező spirituális üzenet /

A Lélek Kozmosza

~

A Társteremtés Imája

 

Én (...a neved...) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem az én azonnali, állandó és bőkezű szállítóm.

 

Én (......) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem mindig megtisztítja előttem az utat, még akkor is, amikor úgy látszik, hogy nincs is út.

 

Én (......) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem felügyeli és vezeti minden tervemet, beleértve egészségemet, boldogságomat és jólétemet.

 

Én (......) hiszem és tudom, hogy benső békém biztonságban van Felsőbb Énem segítsége által, aki az én nagyobb részem és a bennem lakó Isten része. A mindent irányító Hatalmas Szellem jóváhagyásával, az igazságos, nagylelkű és adakozó Földanya jóváhagyásával, a Négy Elem, a Négy Mágneses Irány és a Fény Déváinak jóváhagyásával, én (......) üdvözöllek mindannyiótokat és hálás vagyok, hogy itt vagytok velem. Szólítom valamennyi Fénylényt, aki az utamat felügyeli és védelmezi, kérem szeretetüket, jóindulatukat, megértésüket, segítségüket, tanácsukat, információikat, iránymutatásukat, bölcsességüket és Fényüket, hogy együtt mehessünk végig az úton, amit a Szellem magasabb világaiban kijelöltünk magunknak.

 

Szeretett Segítőim, én (......) segítségetek által a Szellem teremtő ereje felé haladok. Multidimenzionális létezőként én (......) kijelentem, hogy szent létező vagyok, és rászolgáltam, hogy itt lehessek a Földön és válaszokat kapjak tőled, szeretett Szellem, én fenséges, csodálatos társam. Mit tegyek, hogy még jobb társad legyek? Mit akarsz tudatni velem? Mit tegyek most? Hol legyek most? Mit tegyek, hogy a megfelelő dolgok történjenek az életemben? Kérlek, adj nekem útmutatást mindennapi életemben a szinkronicitás által, ami elvezet a megfelelő válaszokhoz, és segíts ébernek maradnom, hogy elkerüljem életemben a szerencsétlenségeket.

 

Multidimenzionális létezőként én (......) ünneplem elkötelezettségemet, hogy ezen a helyen legyek. Mióta a Mostban élek, békességben és teljességben létezem, és tudom, hogy a megoldások a Mostban várnak rám, mert amikor elterveztem a próbákat erre a létidőmre, akkor a legmélyebb interdimenzionális bölcsességgel szintén megteremtettem minden megoldást is, mert nincs olyan részem, amelyben a kreativitás és teremtőerő ne létezne.

 

Multidimenzionális létezőként én (......) kitörlöm most régi szerződéseim minden elemét és kijelentem, hogy folyamatosan elengedek minden belém ültetett hitrendszert. Kijelentem, hogy feloldok minden esküt és fogadalmat, amit a múltban bárhol, bármikor tettem, különösképpen azokat, amik a szegénységgel, betegséggel, fájdalommal, nyomorúsággal, szenvedéssel, magánnyal és egzisztenciális ürességgel kapcsolatosak.

 

Én, (......) kitörlök most minden szerződést és kijelentem, hogy felszabadítom magam alóluk, meggyógyítom és megtisztítom evolúciós fejlődésem minden karmikus feljegyzését.

 

Én, (......) megbocsátok, meggyógyítok és elengedek minden olyan tudatos vagy tudatalatti dolgot, ami késleltetheti vagy akadályozhatja teljes evolúciós fejlődésemet lényem bármelyik multidimenzionális szintjén.

 

Multidimenzionális létezőként én (......) kijelentem, hogy én társteremtem a jelenemet és a jövőmet, s mindig a megfelelő helyen vagyok a megfelelő időben.

 

Ennek megfelelően én, (......) kinyilvánítom a szándékomat, hogy oda megyek, ahova az Isteni Terv szólít s ehhez erőfeszítés nélkül megkapok minden szükséges eszközt: tudást, embereket, lehetőségeket és anyagi eszközöket, amik segítenek engem az Isteni Terv fizikai dimenzióban történő manifesztálásában.

 

Multidimenzionális létezőként én (......) azt választom, hogy használom a Szellem új ajándékait, amelyek segítenek egyensúlyban maradnom és erejüknél fogva hatástalanítnak minden negatív hatást, melyek utam során akadályozni próbálnak. Semmilyen negatív dolog nem hat rám. Ennek következtében változást teremtek a vibrációmban, ami folyamatosan emelkedik mind finomabb és interdimenzionálisabb szintekre.

 

Én, (.......) társteremtem fizikai egészségemet és felébresztem sejtemlékezetemet.

 

Ennek megfelelően tiszteletteljes és szent módon megszólítlak téged, drága Testem: Együtt vagyunk ebben a létidőben és együtt meg tudjuk gyógyítani magunkat. Együtt megvan az erőnk, hogy legyőzzünk mindent, ami veszélyeztetheti fizikai rendszerünket. Együtt képesek vagyunk regenerálódni és megfiatalodni, és együtt feltartóztathatjuk a kémiai hormonok hatását, melyek megöregítik a testet. Együtt hatástalaníthatjuk az időt, mely irányítja a sejtjeink, szöveteink, szerveink öregedését és funkcióit. Harmónikus és kiegyensúlyozott módon visszakapcsoljuk magunkat valódi Lényünkhöz és DNS-ünk 12 szálához, hogy általuk elérhessük a szellemi, érzelmi, fizikai és mentális tudás 12 felső szintjét. Együtt most aktiváljuk tobozmirigyünk növekedését és azon funkcióját, hogy a gondolatok és a tudás magasabb frekvenciáit legyünk képesek befogadni és elindítsuk a felemelkedés folyamatát, amit DNS-ünkbe kódoltunk. Most testünk minden sejtje magáévá teszi ezt a szándékot és ennek megfelelően törekszik a legoptimálisabb és állandó egészségi állapot fenntartására és szervezetünk fizikai, mentális, érzelmi és szellemi megfiatalítására.

 

Én, (......) hiszek a világomban, tértől és időtől független vagyok, része vagyok a Minden Létezőnek. Becsülöm és tisztelem a Földet és a saját létezésemet. A Mostban élek és elfogadom jelen valóságomat, mert tudom, hogy a jelen pillanat és az élet teljessége iránt érzett hálám folyamatosan és számos formában teremti a jólétet. Minden szinten állandó kapcsolatban vagyok Multidimenzionális Énemmel, aki élvezi a teljes anyagi jólétet, ami megteremtődik minden multidimenzionális szinten, ahol kitágított Énem tartózkodik, épp itt, épp most, a Föld bolygón.

 

Én, (......) megérdemlem, hogy itt legyek és jogom van mindenhez, ami jó. Ennek megfelelően nyitott vagyok és elfogadom, hogy megérdemlek minden bőséget, ami kielégíti a szükségleteimet és a vágyaimat és megértem, hogy a Szellem célja, hogy szeretetet, békét, egyensúlyt, egészséget és jólétet adjon nekem.  

 

Csak jó dolgok áramlanak hozzám,

Része vagyok a Mindennek, és a Szellem szemében tökéletes vagyok.

Semmilyen emberi szó nem változtathatja meg azt,

 Aki Vagyok, mert Vagyok, Aki Vagyok,

és

kiérdemeltem, hogy itt legyek ezen a csodálatos bolygón,

amit Földnek hívnak.

 Vagyok Aki Vagyok.

 ÉN VAGYOK Minden Aki Vagyok.

Minden Vagyok Aki Vagyok, Minden Létező Vagyok.

Egy Vagyok Mindennel. 

 

Multidimenzionális létezőként s az Isteni Akarat és Terv szerint én, (......) szólítok minden Emelkedett Mestert és Fénylényt, akik birtokában vannak a tudásnak, amit meg kell kapnom, hogy minden szükséges szinten közvetítsék azt felém, és tanítsanak engem, hogy beválthassam a Szellemmel kötött szerződésemet.

 

A Szellem nevében én, (......) minden változást félelem nélkül fogadok és nem veszek részt semmiféle kollektív apokaliptikus helyzet létrehozásában.

 

A Szellem nevében én, (......) feltétel nélküli megbocsátást és könyörületet társteremtek, szeretem magamat és másokat, tökéletes fizikai, mentális és szellemi egészséget hozok létre. A Szellem nevében én, (......) minden eszközzel és a legnagyobb szeretettel igyekszem a mindenre kiterjedő új energia megismerésére, hogy azt bölcsességgel hasznosíthassam mind a magam, mind az egész emberiség számára.

 

A Szellem nevében én, (......) mind intellektuális, mind szellemi, mind anyagi szinten társteremtem a legmagasabb szintű szellemi energiát, ami lehetővé teszi számomra, hogy minden tudást megoszthassak, amit kaptam, és hogy erőfeszítés nélkül, könnyedén hozzájussak minden anyagi eszközhöz és forráshoz, ami ahhoz szükséges, hogy véghez vigyem a küldetésemet, hogy kényelmesen éljek és hogy bőségemet megoszthassam másokkal.

 

A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Ezért multidimenzionális létezőként én (......) itt és most kérem, hogy borítson be engem a Teremtés Fehér Arany Fénye, hogy felülemelkedve minden hitrendszeremen és korlátomon teljes egészében az Isteni Jelenlétben létezzem, hogy állandó kapcsolatban lehessek a felsőbb nézőponttal és az Isteni tervvel, és hogy mindig a Fény Isteni Terve szerint cselekedjek, elismerve a Szellemet és a Minden Létező Mesteri Tervét.

 

Én (......) teljes és megingathatatlan bizalommal, minden elvárás nélkül elengedem és a Szellem és Multidimenzionális Énem kezébe helyezem most ezeket a megerősítéseket. És ez így van. 

 

Kép

 

Képek

2010.12.09

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

Lelked Angyala (Közvetítés)

2010.06.26

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Közvetítések | Hozzászólások: 0

SZÍV - jelzőRENDszer beállítása

2010.06.21

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

Istenember kódok felnyílása

2010.06.21

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

Szív-tisztaság behangolás

2010.06.21

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

DNS - kristálykódolás

2010.06.21

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

IKERLELKEK - Írta: Patricia Joudry

2010.03.31

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

IDŐ ELHAJLÁS HULLÁMOK?-Metatron Arkangyal

2010.03.26

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Közvetítések | Hozzászólások: 0

Gyógyítás az idővonalakon~Barbara Marciniak

2010.03.23

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Közvetítések | Hozzászólások: 0